Trường THPT Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2
Thứ bảy, 5/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 30

Nội dung kiểm tra Hk1 - năm học 2020-2021 - Môn Sinh học

 

1. Dung dịch natri florua loãng (NaF) dung làm thuốc chữa sâu răng.

2. CF2Cl2 còn được gọi là khí CFC (Freon) là chất làm sinh hàn trong tủ lạnh và máy điều hòa (phá hủy tầng ozon).

3. Natri hiđrocacbonat (NaHCO3) được dùng làm thuốc giảm đau dạ dày, bột nở ...

4. Bạc bromua (AgBr) được sử dụng để tráng phim ảnh.

5. Hiđrazin (N2H4) làm nhiên liệu cho tên lửa.

6. Axit glutamic (HOOCCH(NH2)CH2CH2COOH) được dùng để sản xuất bột ngọt (mì chính).

Hình 1. Bột ngọt Ajinomoto

7. Kali nitrat (KNO3) được dùng để chế thuốc sung với thành phần 68% KNO3; 15%S; 17%C.

8. Natri cacbonat khan (Na2CO3) gọi là sođa khan được dùng trong sản xuất thủy tinh, đồ gốm.

9. Thạch cao nung (CaSO4.H2O) được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương.

Hình 2. Bó bột khi gãy xương.

10. Tecmit là hỗn hợp bột của Al và Fe3O4 được sử dụng để hàn đường ray.

11. Kẽm photphua (Zn3P2) đã được sử dụng để diệt chuột.

12. Xenlulozơ (C10H6O5)n là nguyên liệu để chế tạo thuốc sung không khói, chế tạo phim ảnh.

13. Buta – 1,3 – đien (CH2 = CH – CH = CH2) được dùng để tổng hợp nên cao su buna dùng làm lốp xe, nhựa tráng thuyền. nệm …

Hình 3. Một số ứng dụng của cao su

14. Vinyl clorua (CH2 = CHCl) tổng hợp nên chất dẻo PVC được dùng làm ống dẫn nước, vỏ bọc dây điện…

Hình 4. Ống nước PVC.

15. CF2 = CF2 tổng hợp nên Teflon là vật liệu siêu bền được dùng để chế tạo chảo không dính.

Hình 5. Chảo chống dính.

16. Ure – fomanđehit dùng làm chất kết dính như keo dán gỗ, dán kim loại, sành, sứ…

17. Dung dịch fomon (HCHO : 37 – 40%) có tính sát trùng dùng trong y học, ướp xác.

18. Butyl axetat (CH3COOC4H9) được dùng làm dung môi để pha chế sơn.

19. Glucozơ (C6H12O6) được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm.

20. Saccarozơ (C12H22O11) để tạo ra glucozơ và fructozơ được sử dụng để tráng ruột phích.

87