Trường THPT Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2
Thứ ba, 28/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 349

Lịch kiểm tra HK2 năm học 2016-2017

 

 

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

TP. HCM , ngày 17 tháng 03 năm 2017

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

 

 

KHỐI 12

Ngày

Buổi

Thứ năm

20/04/2017

Thứ sáu

21/04/2017

Thứ bảy

22/04/2017

Thứ hai

24/04/2017

Chiều(13h00)

Khối 12

Ngữ văn (120’)

Địa lý (50’)

Khối 12

Toán (90’)

Tiếng Anh (60’)

Khối 12

Sinh (50’)

Hóa học (50’)

Khối 12

Vật lý (50’)

Lịch sử (50’)

GDCD (50’)

 

 

KHỐI 10, 11

Ngày

Buổi

Thứ tư

03/05/2017

Thứ năm

04/05/2017

Thứ sáu

05/05/2017

Thứ bảy

06/05/2017

Sáng 7h00

Khối 11

Văn (90’)

Sử (45’)

Khối 11

Hóa (45’)

Địa (45’)

GDCD (45’)

Khối 11

Toán (90’)

Sinh (45’)

Khối 11

Vật lý (45’)

Tiếng Anh (60’)

Chiều(13h00)

Khối 10

Văn (90’)

Sử (45’)

 

Khối 10

Hóa (45’)

Địa (45’)

GDCD (45’)

Khối 10

Toán (90’)

Sinh (45’)

Khối 10

Vật lý (45’)

Tiếng Anh (60’)

 

Lưu ý:      Ü Khối 10, 11 vẫn đi học khi khối 12 kiểm tra học kỳ 2

 Ü Khối 12 vẫn đi học khi khối 10, 11 kiểm tra học kỳ 2

 

 

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

-35 lớp;

-Thông báo GV;

-Lưu.                                                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                                                          Văn Đức Lo

 

 

Tác giả: BQT

87