Tập ảnh : Thầy Văn Đức Lo và ông Lâm Phúc Cường trao bảng danh dự và phần thưởng cho HS

87