Tập ảnh : Thầy Văn Đức Lo phát biểu ôn lại ý nghĩa truyền thống của ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

86