Thứ năm, 7/10/2021, 19:42
Lượt đọc: 21

Tài liệu học tập môn Sinh -Khối 12

File thứ 1: bai-1-gen-ma-di-truyen_7102021194413.docx
File thứ 2: bai-2-phien-ma-va-dich-ma_7102021194413.docx
File thứ 3: bai-3-dieu-hoa-hoat-dong-gen_7102021194413.docx
File thứ 4: bai-4-dot-bien-gen_7102021194413.docx
File thứ 5: bai-5-dot-bien-cau-truc-nst_7102021194413.docx
File thứ 6: bai-6-dot-bien-so-luong-nst_7102021194413.docx
File thứ 7: bai-8-qui-luat-phan-ly_7102021194413.docx
File thứ 8: bai-9-qui-luat-phan-li-doc-lap_7102021194413.docx
File thứ 9: bai-10-tuong-tac-gen_7102021194413.docx
File thứ 10: bai-11-lien-ket-gen-hoan-vi-gen_7102021194413.docx
File thứ 11: bai-12-di-truyen-lien-ket-gioi-tinh_7102021194413.docx
File thứ 12: bai-13-anh-huong-cua-moi-truong_7102021194413.docx
File thứ 13: bai-16-17-cau-truc-di-truyen-quan-the_7102021194413.docx
File thứ 14: bai-18-chon-giong-dua-tren-nguon-bdth_7102021194413.docx
File thứ 15: bai-19-chon-giong-bang-phuong-phap-dot-bien_7102021194413.docx
File thứ 16: bai-20-chon-giong-nho-cong-nghe-gen_7102021194413.docx
File thứ 17: bai-21-di-truyen-y-hoc_7102021194413.docx
File thứ 18: bai-22-bao-ve-von-gen_7102021194413.docx
File thứ 19: bai-24-cac-bang-chung-tien-hoa_7102021194413.docx
File thứ 20: bai-25-hoc-thuyet-dacuyn_7102021194413.docx
File thứ 21: bai-26-hoc-thuyet-tien-hoa-hien-dai_7102021194413.docx
File thứ 22: bai-28-loai_7102021194413.docx
File thứ 23: bai-2930-qua-trinh-hinh-thanh-loai-moi_7102021194413.docx
File thứ 24: bai-32-nguon-goc-su-song_7102021194413.docx
File thứ 25: bai-33-su-phat-trien-sinh-gioi-qua-cac-dai-dia-chat_7102021194413.docx
File thứ 26: bai-34su-hinh-thanh-loai-nguoi_7102021194413.docx
Tác giả: Quản trị viên

86