Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
Điện Thoại028.37139978 - 08.37138159 - 028.37137504 
Địa chỉ trường100A, đường Nguyễn Văn Bứa, ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Website: http://thptnguyenvancu.hcm.edu.vn/

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
Địa chỉ: 100A, đường Nguyễn Văn Bứa, ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

Điện Thoại: 08.37139978 - 08.37138159 - 08.37137504

Email: c3nguyenvancu.tphcm@moet.edu.vn