Tập ảnh : Cô Trương Thị Tranh trong buổi lễ khai giảng năm học 2017-2018

87