Trường THPT Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2
Thứ năm, 13/5/2021, 14:10
Lượt đọc: 48

Các văn bản công khai năm học 2020-2021

Công khai cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, đội ngủ cán bộ quản lý- giáo viên- nhân viên năm học 2020-2021 và cam kết chất lượng giáo dục của trường năm học 2021-2022

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86